Aus Lust am Genießen

Izjava o varstvu podatkov

Zelo nas veseli, da se zanimate za naše podjetje. Vodstvu podjetja Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG varstvo podatkov zelo veliko pomeni. Spletne strani podjetja Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG praviloma lahko uporabljate brez kakršnih koli osebnih podatkov. Če pa želi posameznik koristiti posebne storitve našega podjetja prek naše spletne strani, bo za to morda potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je potrebna obdelava osebnih podatkov in za takšno obdelavo ne obstaja zakonska podlaga, praviloma od tega posameznika pridobimo privolitev.

Obdelava osebnih podatkov, na primer imena, naslova, e-naslova ali telefonske številke posameznika vedno poteka v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in z lokalnimi določbami o varstvu podatkov, ki veljajo za podjetje Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG. S to izjavo o varstvu podatkov želi podjetje obvestiti javnost o vrsti, obsegu in namenu zbiranja, uporabe in obdelave osebnih podatkov. Nadalje s to izjavo o varstvu podatkov želimo spodbujati ozaveščenost posameznikov o njihovih pravicah.

Podjetje Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG je kot upravljavec uvedlo številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje zaščite prek te spletne strani obdelanih osebnih podatkov s čim manj luknjami. Kljub temu lahko prenosi podatkov prek interneta v osnovi vsebujejo varnostne luknje, tako da absolutne zaščite ni mogoče zagotoviti. Iz tega razloga ima vsak posameznik pravico, da nam posreduje svoje osebne podatke tudi prek alternativnih načinov, na primer po telefonu.

1. Opredelitev pojmov

Izjava o varstvu podatkov Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG temelji na pojmih, ki jih je uporabil regulativni organ ob sprejetju Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti tako preprosta, da jo zlahka preberejo in razumejo tako javnost kot tudi naše stranke in poslovni partnerji. To bomo zagotovili tako, da bomo vnaprej razložili uporabljene pojme.

V tej izjavi o varstvu podatkov med drugim uporabljamo pojme:

a)    osebni podatki

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika (v nadaljnjem besedilu „posameznik“). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

b)    posameznik

Posameznik je vsaka določena ali določljiva fizična oseba, katere podatke obdeluje oseba, ki je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov.

c)    obdelava

„Obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, primerjanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

d)    omejitev uporabe

Omejitev uporabe pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.

e)    oblikovanje profilov

Oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

f)     psevdonimizacija

Psevdonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

g)    upravljavec

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Kadar namene in sredstva te obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice.

h)    obdelovalec

Je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

i)      uporabnik

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ne štejejo za uporabnike.

j)      tretja oseba

Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.

k)    Privolitev

Privolitev pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

2. Ime in naslov upravljavca

Upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, drugih zakonov o varstvu podatkov, ki veljajo v državah članicah Evropske unije in drugih določb z značajem varstva podatkov:

Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG
Kemptener Str. 17 – 24    
87493 Lauben (Allgäu)
Nemčija
Tel.: 08374/92-0
E-naslov: info@kaeserei-champignon.de
Spletno mesto: www.champignon-international.com

3. Ime in naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri upravljavcu je:

Thomas Hug
IDKOM Networks GmbH
Dieselstrasse 1
87437 Kempten (Allgäu)
Nemčija
Tel.: 0831/59090-0
E-naslov: info@idkom.de
Spletno mesto: www.idkom.de

Vsak posameznik se lahko v primeru kakršnih koli vprašanj in predlogov v zvezi z varstvom podatkov obrne neposredno na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

4. Piškotki

Spletne strani podjetja Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG uporabljajo piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se prek spletnega brskalnika naložijo v računalniški sistem in se tam shranijo.

Piškotke uporabljajo številne spletne strani in strežniki. Mnogi piškotki vsebujejo tako imenovan ID piškotka. ID piškotka je enoznačna oznaka piškotka. Sestavlja jo niz znakov, s pomočjo katere je spletne strani in strežnike mogoče dodeliti konkretnemu spletnemu brskalniku v katerem se je shranil piškotek. To omogoča obiskanim spletnim stranem in strežnikom, da ločijo posamezni brskalnik posameznika od drugih spletnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določen spletni brskalnik je mogoče prepoznati s pomočjo enoznačnega ID-ja piškotka in ga določiti.
Podjetje Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG lahko z uporabo piškotkov uporabnikom te spletne strani omogoča uporabnikom prijazne storitve, ki brez piškotkov ne bi bile mogoče.

S pomočjo piškotkov lahko optimiziramo informacije in ponudbe na naši spletni strani za potrebe uporabnikov. Piškotki nam omogočajo, kot že omenjeno, da ponovno prepoznamo uporabnike naše spletne strani. S tem prepoznavanjem uporabnikom olajšamo uporabo naše spletne strani. Uporabniku spletne strani, ki uporablja piškotke, na primer ni treba pri vsakem obisku spletne strani vedno znova vnašati svojih podatkov za dostop, ker spletna stran to prevzame iz piškotka, ki je shranjen v računalniškem sistemu uporabnika. Drug primer je piškotek nakupovalne košarice v spletni trgovini. Spletna trgovina si prek piškotka zapomni izdelek, ki ga je stranka odložila v spletno nakupovalno košarico.

Posameznik lahko z ustrezno nastavitvijo v uporabljenem spletnem brskalniku kadarkoli prepreči nalaganje piškotkov z naše spletne strani in s tem trajno prepove nalaganje piškotkov. Nadalje je mogoče prek spletnega brskalnika ali drugih računalniških programov kadarkoli izbrisati že naložene piškotke. To je mogoče izvesti v vseh običajnih spletnih brskalnikih. Če posameznik dezaktivira nalaganje piškotkov v uporabljenem spletnem brskalniku, morda ne bo mogel v celoti koristiti vseh funkcij naše spletne strani.

5. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletna stran Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG pri vsakem priklicu spletne strani, ki ga opravi posameznik ali avtomatiziran sistem, zbira niz splošnih podatkov in informacij. Ti splošni podatki in informacije se shranijo v dnevniških datotekah na strežniku. Zbiramo lahko (1) uporabljene tipe in različice brskalnikov, (2) operacijski sistem, prek katerega je opravljen dostop, (3) spletno stran, s katere sistem za dostop pride na našo spletno stran (tako imenovani referrer), (4) spletne podstrani, ki usmerijo sistem za dostop na našo spletno stran, (5) datum in čas dostopa do naše spletne strani, (6) naslov spletnega protokola (naslov IP), (7) ponudnika spletnih storitev, prek katerega dostopa sistem za dostop in (8) druge podobne podatke in informacije, ki so namenjeni zaščiti v primeru napadov na naše informacijskotehnološke sisteme.

Teh splošnih podatkov in informacij podjetje Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG pri uporabi ne povezuje s posameznikom. Te informacije uporabljamo za (1) pravilno posredovanje vsebin na naši spletni strani, (2) optimizacijo vsebin naše spletne strani in oglasov zanje, (3) zagotavljanje trajnega pravilnega delovanja naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije naše spletne strani ter (4) za posredovanje potrebnih informacij za pregon kaznivih dejanj organom za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj v primeru spletnega napada. Te anonimno zbrane podatke in informacije podjetje Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG zato zbira po eni strani za statistične namene in nadalje ovrednoti za namene zagotavljanja varstva podatkov in povečanja zaščite podatkov v našem podjetju, da nenazadnje zagotovi optimalno raven zaščite osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki dnevniških datotek s strežnika se shranijo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih navede posameznik.

6. Možnost vzpostavitve stika prek spletne strani

Spletna stran podjetja Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG na podlagi zakonskih predpisov vsebuje podatke, ki omogočajo hitro elektronsko vzpostavitev stika z našim podjetjem ter neposredno komunikacijo z nami, kar zajema tudi splošen naslov tako imenovane elektronske pošte (e-naslov). Če posameznik stopi v stik z upravljavcem po e-pošti ali prek obrazca za stik, se podatki posameznika shranijo samodejno. Takšni osebni podatki, ki jih posameznik prostovoljno posreduje upravljavcu, se shranijo za namen obdelave ali vzpostavitve stika s posameznikom. Teh osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

7. Rutinski izbris in zaklepanje osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje in shranjuje osebne podatke posameznikov samo za obdobje, ki je potrebno za izpolnjevanje namena shranjevanja, ali če to predvideva regulativni organ za evropske direktive in uredbe ali drug zakonodajalec v zakonih ali predpisih, ki veljajo za upravljavca.

Če namen za shranjevanje odpade ali če poteče rok za shranjevanje, ki ga je postavil regulativni organ za evropske direktive in uredbe ali drug pristojni zakonodajalec, bodo osebni podatki rutinsko in v skladu z zakonskimi predpisi zaklenjeni ali izbrisani.

8. Pravice posameznika

a)    pravica do potrditve

Kot določa regulativni organ za evropske direktive in uredbe, ima vsak posameznik pravico od upravljavca zahtevati potrditev, ali obdeluje njegove osebne podatke. Če želi posameznik koristiti pravico do potrditve, se lahko kadarkoli obrne na enega od zaposlenih pri upravljavcu.

b)    pravica do dostopa do osebnih podatkov

Regulativni organ za evropske direktive in uredbe vsakemu posamezniku katerega osebni podatki se obdelujejo, daje pravico, da od upravljavca kadarkoli zahteva brezplačen dostop do svojih shranjenih osebnih podatkih in kopijo. Nadalje regulativni organ za evropske direktive in uredbe priznava posamezniku dostop do spodaj naštetih informacij:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 • uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku: vse razpoložljive informacije o viru podatkov;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1)in (4)GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

 

Nadalje ima posameznik pravico do obveščenosti o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom, kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Če se to zgodi, ima posameznik med drugim pravico do obveščenosti o primernih garancijah v zvezi s takšnim prenosom. Če želi posameznik koristiti pravico do obveščenosti, se lahko kadarkoli obrne na enega od zaposlenih pri upravljavcu.

c)    pravica do popravka

Regulativni organ za evropske direktive in uredbe daje posamezniku pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi zadevne nepravilne osebne podatke. Nadalje ima posameznik tudi pravico, da ob upoštevanju namenov obdelave zahteva dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
Če želi posameznik koristiti pravico do popravka, se lahko kadarkoli obrne na enega od zaposlenih pri upravljavcu.

d)    pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Regulativni organ za evropske direktive in uredbe daje vsakemu posamezniku, katerega osebni podatki se obdelujejo, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov in če obdelava ni obvezna:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.
 • Posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a)člena 6(1)ali točko (a)člena 9(2)GDPR, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga.
 • Posameznik ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(1)GDPR, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2)GDPR.
 • Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
 • Osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca.
 • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe v skladu s členom 8(1)GDPR.

 

Če velja eden od zgoraj navedenih razlogov in posameznik želi izbris osebnih podatkov, ki so shranjeni pri podjetju Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, se lahko kadarkoli obrne na enega od zaposlenih pri upravljavcu. Zaposleni pri podjetju Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG bo poskrbel, da bo zahteva za izbris upoštevana brez nepotrebnega odlašanja.

Če podjetje Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG javno objavi osebne podatke in je za izbris osebnih podatkov v skladu s členom 17(1)GDOR zavezano naše podjetje, bo Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejel razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo vseh povezav do teh osebnih podatkov ali njihove kopije, če obdelava ni obvezna. Zaposleni pri podjetju Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG bo poskrbel, da bo zahteva za izbris upoštevana brez nepotrebnega odlašanja.

e)    pravica do omejitve obdelave

Regulativni organ za evropske direktive in uredbe vsakemu posamezniku, katerega osebni podatki se obdelujejo, daje pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov.
 • Obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.
 • Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Posameznik je vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s členom 21(1)GDPR, dokler se ne preveri, ali upravičeni razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

 

Če velja eden od zgoraj navedenih pogojev in posameznik želi omejitev osebnih podatkov, ki so shranjeni pri podjetju Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, se lahko kadarkoli obrne na enega od zaposlenih pri upravljavcu. Zaposleni pri podjetju Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG bo poskrbel, da bo zahteva za omejitev upoštevana.

f)     Pravica do prenosljivosti podatkov

Regulativni organ za evropske direktive in uredbe vsakemu posamezniku daje pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Poleg tega ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a)člena 6(1)GDPR ali točko (a)člena 9(2)GDPR ali na pogodbi v skladu s točko (b)člena 6(1)GDPR in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, če obdelava ni potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

Nadalje ima posameznik pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1)GDPR pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo in v kolikor to ne vpliva na pravice in svoboščine drugih oseb.

Posameznik lahko kadarkoli uveljavlja pravico do prenosljivosti podatkov tako, da se obrne na enega od zaposlenih pri podjetju Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG.

g)    Pravica do ugovora

Regulativni organ za evropske direktive in uredbe daje vsakemu posamezniku na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi s seboj, ki temelji na točki (e)ali (f)člena 6(1)GDPR. To velja tudi za oblikovanje profilov na podlagi teh določb.

Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi s seboj za namene takega trženja. To velja tudi za oblikovanje profilov, v kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG za namene neposrednega trženja, jih Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG ne bo obdeloval več v te namene.

Kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1)GDPR, ima posameznik tudi pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi s seboj, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja zaradi razlogov javnega interesa.

Posameznik lahko kadarkoli uveljavlja pravico do ugovora tako, da se obrne na enega od zaposlenih pri podjetju Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG. Nadalje lahko posameznik prosto izbira, v povezavi z uporabo storitev informacijske družbe, ne glede na Direktivo 2002/58/ES uveljavljati svojo pravico do ugovora prek avtomatiziranih postopkov, pri katerih se uporabljajo tehnične specifikacije.

h)    avtomatizirano sprejemanje odločitev z oblikovanjem profilov

Regulativni organ za evropske direktive in uredbe daje vsakemu posamezniku pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če odločitev (1) ni potrebna za sklepanje ali izpolnitev pogodbe med posameznikom in upravljavcem ali (2) je dovoljena na podlagi pravnih predpisov Unije ali države članice, kamor spada upravljavec in vsebuje te ukrepe v skladu s pravnimi predpisi za ohranjanje pravic in svoboščin ter upravičenih interesov posameznika ali (3) je utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika.

Če je odločitev (1) nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov ali (2) je utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, bo Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG izvedel ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter upravičenih interesov posameznika, kamor spada vsaj pravice do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

Če želi posameznik koristiti pravice v zvezi z avtomatiziranimi odločitvami, se lahko v zvezi s tem kadarkoli obrne na enega od zaposlenih pri upravljavcu.

i)      pravica do preklica privolitve v zvezi z varstvom podatkov

Regulativni organ za evropske direktive in uredbe daje posamezniku pravico, da kadarkoli prekliče privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov.

Če želi posameznik koristiti pravice do preklica privolitve, se lahko v zvezi s tem kadarkoli obrne na enega od zaposlenih pri upravljavcu.

9.Določbe o varstvu podatkov za uporabo Matomo

Upravljavec je v to spletno stran integriral komponento Matomo. Matomo je odprtokodno programsko orodje za spletno analizo. Spletna analiza je pridobivanje, zbiranje in ovrednotenje podatkov o vedenju obiskovalcev spletnih strani. Orodje za spletno analizo med drugim zbira podatke o tem, s katere spletne strani je posameznik dostopal do spletne strani (tako imenovani referrer), na katero podstran spletne strani je dostopal ali kako pogosto in koliko časa je opazoval spletno podstran. Spletna analiza se uporablja pretežno za optimizacijo spletne strani in za analizo stroškov-koristi spletnega oglaševanja.

Programska oprema se izvaja na strežniku upravljavca, z vidika varstva podatkov občutljive dnevniške datoteke pa so shranjene izključno na tem strežniku.

Namen komponente Mamoto je analiza tokov obiskovalcev na naši spletni strani. Upravljavec uporabi pridobljene podatke in informacije med drugim za to, da ovrednoti uporabo te spletne strani za izdelavo spletnih poročil, ki prikazujejo aktivnosti na naših spletnih straneh.

Matomo naloži piškotek na informacijskotehnološki sistem posameznika. Kaj so piškotki, je bilo v predhodnem besedilu že razloženo. Namestitev piškotka nam bo omogočila analizo uporabe naše spletne strani. Z vsakim priklicem posameznih strani te spletne strani bo komponenta Mamoto samodejno sprožila v brskalniku na informacijskotehnološkem sistemu posameznika prenos podatkov za namen spletne analize na naš strežnik. V okviru tega tehničnega postopka pridobimo informacije o osebnih podatkih, kot je naslov IP posameznika, ki jih med drugim uporabljamo za to, da ugotavljamo poreklo obiskovalcev in klike.

S pomočjo piškotka se shranijo osebni podatki, kot so na primer čas dostopa, kraj, v katerem je posameznik dostopal in pogostost obiskov naše spletne strani. Pri vsakem obisku naše spletne strani se ti osebni podatki, vključno z naslovom IP internetnega priključka, ki ga uporablja posameznik, prenesejo našemu strežniku. Te osebne podatke shranjujemo mi. Teh osebnih podatkov ne posredujemo drugim.

Posameznik lahko z ustrezno nastavitvijo v uporabljenem spletnem brskalniku kadarkoli prepreči nalaganje piškotkov z naše spletne strani, kot že zgoraj omenjeno, in s tem trajno prepove nalaganje piškotkov. Takšna nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika bi preprečila tudi, da bi Matomo nastavil piškotek na informacijskotehnološki sistem posameznika. Nadalje je mogoče prek spletnega brskalnika ali drugih računalniških programov kadarkoli izbrisati že naloženi piškotek s strani Matomo.

Posameznik ima tudi možnost, da ugovarja zbiranju podatkov, ki se nanašajo na uporabo te spletne strani in jih ustvarja Matomo, ter obdelavi teh podatkov, ki se nanašajo na spletno stran, in to tudi preprečiti. V ta namen mora posameznik v svojem brskalniku nastaviti „Do not track“.

Z nalaganjem piškotka za odjavo pa obstaja možnost, da posameznik spletnih strani upravljavca ne bo mogel več koristiti v celotnem obsegu.

Druge informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov Matomo si lahko ogledate na https://matomo.org/privacy/.

10. Pravna podlaga za obdelavo

Pravno podlago našega podjetja za postopke obdelave, pri katerih zbiramo privolitve za določen namen obdelave, predstavlja člen 6(a)GDPR. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, kot je to na primer pri postopkih obdelave, ki so potrebni za pošiljanje blaga ali izvedbo druge storitve ali protistoritve, obdelava temelji na členu 6(b)GDPR. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvedbo pogodbenih ukrepov, na primer v primerih poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Če za podjetje obstaja zakonska obveznost obdelave osebnih podatkov, kot na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na členu 6(c)GDPR. V redkih primerih je obdelava osebnih podatkov lahko potrebna za zaščito življenjsko pomembnih interesov posameznika ali druge fizične osebe. Takšen primer bi bil na primer, če bi se eden od obiskovalcev poškodoval v našem obratu, nato pa bi bilo treba zdravniku, bolnišnici ali drugim tretjim osebam posredovati njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge življenjsko pomembne informacije. V tem primeru bi obdelava temeljila na členu 6(d)GDPR. Nenazadnje bi obdelava lahko temeljila na členu 6(f)GDPR. Postopki obdelave, ki temeljijo na tej pravni podlagi in niso zajeti v nobeni od predhodno navedenih pravnih podlag, ko je obdelava potrebna za ohranjanje upravičenega razloga našega podjetja ali tretje osebe, v kolikor ne pretehtajo interesi, temeljne pravice in temeljne svoboščine posameznika. Takšni postopki obdelave so nam dovoljeni zlasti zato, ker jih je evropski zakonodajalec izrecno omenil. Zagovarjal je stališče, da bi bilo mogoče sklepati na upravičen interes, če bi bil posameznik stranka upravljavca (razlog za določanje zneska stavek 2 člena 47 GDPR).

11. Upravičeni interesi za obdelavo s strani upravljavca ali tretje osebe

Če obdelava osebnih podatkov temelji na 6(f)členu GDPR, je naš upravičen interes izvedba naše poslovne dejavnosti v korist dobrobiti vseh naših zaposlenih in deležnikov.

12. Trajanje hrambe osebnih podatkov

Kriterij za trajanje hrambe osebnih podatkov je posamezni zakonski rok hrambe. Po preteku roka bodo ustrezni podatki rutinsko izbrisani, če niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih obveznosti.

13. Zakonski ali pogodbeni predpisi za obdelavo osebnih podatkov; potrebnost za sklenitev pogodbe; obveznost posameznika; morebitne posledice nepredložitve

Seznanjamo vas s tem, da je posredovanje osebnih podatkov deloma zakonsko predpisano (npr. davčni predpisi) ali pa je to posledica pogodbenih pravil (npr. podatki o pogodbenem partnerju). Poleg tega je lahko za sklenitev pogodbe potrebno obdelovanje osebnih podatkov posameznika. Posameznik je na primer obvezan, da nam predloži osebne podatke, če naše podjetje z njim sklene pogodbo. Če osebnih podatkov ne bi posredoval, posledično z njim ne bi mogli skleniti pogodbe. Preden posameznik posreduje osebne podatke, se mora obrniti na enega od naših zaposlenih. Naš zaposleni bo posameznika glede na njegov primer seznanil s tem, ali je posredovanje osebnih podatkov zakonsko ali pogodbeno predpisano, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in kakšne bi bile posledice, če osebnih podatkov ne posreduje.


14. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Kot odgovorno podjetje ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

 

Ta izjava o varstvu podatkov je bila izdelana s pomočjo generatorja izjav o varstvu podatkov DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ki deluje kot Zunanja pooblaščena oseba za varstvo podatkov Memmingen,  v sodelovanju z  odvetnikom s področja zakonodaje o varstvu podatkov Christianom Solmeckem.